Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Хіміко-аналітичні дослідження

Визначення вмісту хімічних елементів в мінеральних та органічних сполуках.

Обладнання:

- рентгенофлуоресцентний спектрометр типу ElvaX

- атомно-абсорбційний спектрофотометр С-600

 

1. Хімічний аналіз речовин методом атомно-абсорбційної спектрометрії – 255,00 грн.

2. Підготовка проб зразків для виконання хімічного аналізу (хімічний розклад зразків) – 345,00 грн.

3. Подрібнення зразків (розтирання твердих проб до фракцій менше 0,063 мм, фракціонування проб) – 125,00 грн.

4. Макро- та мікроскопічний опис (діагностика) зразків мінеральної сировини – 200,00 грн.


5. Хімічний аналіз речовин рентгенофлуоресцентним методом – 67,00 грн. 

© 2006-2020 Інформація про сайт