Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Атомно-абсорбційна спектрофотометрія 

Застосовується для кількісного визначення вмісту хімічних елементів в мінеральних та органічних сполуках. Для проведення досліджень використовується атомно-абсорбційний спектрофотометр С-600

 

1. Хімічний аналіз речовин методом атомно-абсорбційної спектрометрії – 233,00 грн.

2. Підготовка проб зразків для виконання хімічного аналізу методом атомно-абсорбційної спектрометрії (хімічний розклад зразків) – 345,00 грн.

3. Подрібнення зразків (розтирання твердих проб до фракцій менше 0,063 мм, фракціонування проб) – 125,00 грн.

 

© 2006-2019 Інформація про сайт