Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Загальні відомості

Інноваційний відділ виконує роботу щодо інноваційної діяльності, яка спрямована на використання результатів науково-дослідної і дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам, встановленим законом України “Про інноваційну діяльність”.

Приймає участь у визначенні пріоритетів інноваційного розвитку у сфері інноваційної діяльності, в створенні умов для збереження розвитку і використання науково-технічного та інноваційного потенціалу.

Організовує відбір наукових та інноваційних проектів для ефективного використання ринкових механізмів для сприяння інноваційної діяльності у науково-технічній сфері.

© 2006-2020 Інформація про сайт