Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Економічний вісник Національного гірничого університету

Рік заснування: 2003
Проблематика: висвітлення питань економічної теорії, економіки регіону, промисловості, підприємства, фінансового ринку, фінансів галузі та підприємства, природокористування, економіко-математичних методів, менеджменту, маркетингу, розвитку економічної освіти
ISSN: 2073-9982
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 7070 від 18.03.2003
Галузь науки: економічні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська, російська, англійська
Засновники:     Національний гірничий університет; Інститут економіки промисловості Національної академії наук України
Головний редактор: Галушко Ольга Сергіївна, доктор економічних наук
Заступник головного редактора: Булєєв Іван Петрович, доктор економічних наук
Адреса редакції: Національний гірничий університет, просп. К. Маркса, 19, Дніпропетровськ-27, Україна, 49027. Тел.: (056) 744-61-91
© 2006-2020 Інформація про сайт