Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Система автоматичного регулювання комутації потужних електричних машин постійного струму (САР комутації)

РОЗРОБНИКИ: член-кор. НАН України Бешта О.С., проф. Колб А.А., c.н.с. Пельтек І.І.

СУТНІСТЬ ПРОЕКТУ

САР комутації дозволяє суттєво зменшити іскріння під щітками колекторів потужних двигунів і генераторів постійного струму, в яких присутні дефекти магнітної системи. Таким чином підвищується навантажувальна здатність і продуктивність механізмів

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Розробка призначена для потужних електроприводів із двигунами постійного струму: шахтні підйомні установки, електроприводи прокатних станів, потужні генератори постійного струму

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

На додаткових полюсах розташовується зовнішня обмотка, струм якої корегує силу їх намагнічування. Транзисторний мостовий перетворювач регулює струм додаткової обмотки у функції струму якоря й швидкості двигуна

Застосування САР комутації дозволяє значно підвищити навантаження та продуктивність механізму без небезпеки виникнення кругового вогню колектора. Це призводить до скорочення витрат на технічне обслуговувння електропривода 

Переглянути презентацію

© 2006-2020 Інформація про сайт