Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Наукові підходи та інженерні методи діагностики електромеханічних систем промислових механізмів

Наукова робота відзначена премією Президента України для молодих учених (2007 р.)

РОЗРОБНИКИ: доц. Балахонцев О.В., с.н.с. Худолій С.С., с.н.с. Худий Є.Г.

СУТНІСТЬ ПРОЕКТУ

Наукова цінність отриманих результатів полягає у створенні принципово нових наукових підходів щодо визначення параметрів електромеханічних систем, розробці методик визначення енергетичних параметрів, створенні системи діагностики електромеханічних систем. Результати роботи використовуються для широкого класу промислового обладнання

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Потенційними замовниками наукових методик є вітчизняні електроремонтні підприємства, підприємства-виробники електричних двигунів, металургійні підприємства, гірничо-збагачувальні комбінати та ін.

ОЧІКУВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Система діагностики призначена для моніторингу параметрів асинхронного електропривода. Під моніторингом розуміється періодичне визначення параметрів та координат привода, зберігання результатів ідентифікації та передача їх користувачеві. Результат ідентифікації параметрів використовується для адаптації системи керування або для оптимізації її регулювальних та енергетичних показників – у залежності від класу виробничого механізму 

Переглянути презентацію

© 2006-2020 Інформація про сайт