Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Співробітники відділу

avdushchenko.png

Авдющенко Анна Серігіївна

завідувач відділу міжнародних наукових проектів, кандидат економічних наук, доцент кафедри прикладної економіки.

Закінчила з відзнакою Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «Облік та аудит» та отримала кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. Підчас навчання у магістратурі працювала у ТОВ «Дельта-банк» на посаді кредитного інспектора. У Національному гірничому університеті  працює з 2007 року. Займала посади – методист бізнес центру Інституту економіки  та молодшого науково співробітника. Закінчила аспірантуру при кафедрі прикладної економіки та захистила кандидатську дисертацію «Моделювання процесу підтримки прийняття управлінських рішень за оцінкою результативності функціонування гірничорудних підприємств» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Має 29 публікацій у наукових виданнях, в тому числі 8 – у фахових виданнях України, 4 – у зарубіжних виданнях, 4 – у колективних монографіях.

Проходила стажування у Вищій банківській школі у Вроцлаві (Польща) за напрямком підготовки освітніх та наукових проектів в рамках грантів від фондів та організацій Європейського союзу.

У 2010 та 2011 роках приймала участь у програмі “Visiting lecturer” у  Вищій банківський школі у Вроцлаві (Польща) та проводила семінари щодо ефективного працевлаштування.

З 2010 року займає посаду завідувача відділу міжнародних наукових проектів. Координує підготовку грантових заявок на реалізацію наукових та освітніх проектів за програмами: TEMPUS, VisegradFund, Youthinaction, Rita, JeanMonnet, NATOforpeaceandsecurity, 7FP, ERASMUS MUNDUS.

Координує щорічні міжнародні студентські проекти:

1)   BusinessWeek.

Приймала участь у реалізації проектів BusinessWeekу Польщі (2010 рік), Латівіі (2011 рік), Белігії (2011 рік).

2)   Літня школа підприємництва

3)   Стажуванняна підприємствах міста Вроцлава.

Володіє англійською та польською мовою. Має міжнародний сертифікат за програмою Міністерства вищої освіти і науки Польщі за програмою "Польська мова для іноземців".

З вересня 2013 перебуває на стажуванні у Краківській гірничо-металургійної академії (Польща) в рамках програми ім. Лейна  Кіркланда (http://www.kirkland.edu.pl). Програма спрямована на підтримку демократичних та економічних перетворень в країнах Центральної та Східної Європи.

Основна мета стажування - реалізація дослідницького проекту "Економічні, екологічні та соціальні аспекти управління відходами гірничодобувних підприємств: досвід ЄС".


tyhmeneva.png

Тюхменьова Ксенія Євгенівна

менеджер відділу міжнародних наукових проектів, асистент кафедри менеджменту виробничої сфери.

В 2009 році закінчила з відзнакою Національний гірничий університет за спеціальністю «Фінанси». Отримала кваліфікацію магістр з фінансів.

Обрана кращим студентом НГУ у 2009 року.

2009 року була прийнята в НГУ на посаду асистента кафедри менеджменту ЗЕД.

В 2010р. здобула базову вищу освіту за спеціальністю «Правознаство».

Має практичний досвід роботи в зовнішньоекономічній галузі.

Приймає активну участь в реалізації студентських та наукових проектів, розробці та поданні грантових заявок:

1. Координатор проекту ТЕМПУС ЕКОММІС «Дворівневі програми з електронної комерції для потреб України, Росії, Ізраїлю». Проект реалізується за фінансовою підтримкою Європейської комісії.

2. Засновник та координатор Дніпропетровської моделі організації об’єднаних націй «DIPMUN»

3. Приймає участь в реалізації проекту Business Week. (Чехія (2010 р.), Бельгія (2011 р.), Нідерланди (2012р.)

Володіє англійською та польською мовою 


lozinskiy.png

Лозинський Василь Григорович

менеджер відділу міжнародних наукових проектів, аспірант кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин

У 2008 році завершив з відзнакою Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки (м. Червоноград, Львівської обл.) за фахом «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин» і був рекомендований до вступу у Національний гірничий університет за скороченою формою навчання.

З 2008 по 2011 р навчався у Державному ВНЗ «НГУ» за фахом «Підземна розробка корисних копалин». Захистив магістерську роботу на тему: «Обґрунтування технологічних параметрів процесу газифікації вугільних пластів при переході геологічних порушень».

У 2011 році вступив до очної аспірантури за фахом 05.15.02.

Під час навчання в університеті працював молодшим науковим співробітником на бюджетних та госпдоговірних тематиках.

Лозинський В.Г. приймає активну участь в конкурсах наукових робіт, так у 2010 р він став переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напрямку «Гірнича справа» м. Алчевськ, ДонДТУ квітень 2010 р. У цьому ж році став кращим студентом Дніпропетровської області і був нагороджений почесною грамотою та цінним подарунком голови Дніпропетровської обласної ради. За перемогу в конкурсному доборі стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA» нагороджений стипендією у 2011-2012 р.

Закінчив курс польської мови при центрі Українсько-Польської співпраці і взяв участь у «Літній школі гірничої інженерії» та науковому семінарі, що проводився на базі кафедри геомеханіки, факультету гірництва і геоінженерії Гірничо-металургійної академії в Кракові, Польща.

Напрям наукової діяльності: «Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації вугілля в зонах структурних змін гірського масиву».

Усього опубліковано 15 наукових праць, отримано 1 патент на винахід. 


Борисовська Олена Олександрівна

Борисовська Олена Олександрівна

менеджер відділу міжнародних наукових проектів, еколог, кандидат технічних наук з 2010 р., доцент кафедри екології з 2011 р.

У 2001 році закінчила з відзнакою Національну гірничу академію України за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища". У 2001-2004 рр. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за фахом 21.06.01 – "Екологічна безпека".

З 2001 р. працює асистентом, а з 2011 р. − доцентом кафедри екології.

Працюючи доцентом кафедри екології, керує курсовим та дипломним проектуванням, читає лекції з курсів: "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища», «Утилізація та рекуперація відходів», та інші. Серед улюблених – «Екологічна та техногенна безпека».

Основна наукова діяльність пов’язана з утилізацією твердих побутових та промислових відходів.

Надрукувала більше 60 наукових робіт та отримала 3 патенти на винаходи. Нагороджена дипломом переможця Всеукраїнського конкурсу Винахід-2008 у номінації "Кращий винахід – 2008 в Дніпропетровській області" за запатентований спосіб обробки токсичних відходів.

Проходила стажування за напрямом Environmental Sciences у Curriculum Resource Center  Центрального Європейського університету (Угорщина, м. Будапешт, 2006).

Приймала участь у міжнародному проекті за програмою ЄС «Молодь в дії» за тематичним спрямуванням «Environmental Changes – Human Obligation»(Польща, м. Краків, 2013).

Приймає участь у підготовці грантових заявок на реалізацію наукових та освітніх проектів. Володіє  англійською мовою.


fedoryach.jpg

Федоряченко Сергій Олександрович

менеджер відділу міжнародних наукових проектів, аспірант кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Працює в університеті із 2008р. Займав посади лаборанта, молодшого наукового співробітника, інженера.

У 2011 році закінчив Державний ВНЗ "Національний гірничий університет" за спеціальністю "Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)".

У 2011р. вступив до очної аспірантури за спеціальністю 05.05.06 "Гірничі машини".

Вільне володіння англійською мовою.

Опубліковано 14 наукових праць, отримано 8 патентів на корисні моделі та винаходи.

Приймає активну участь у вітчизняних та міжнародних грантових програмах.

Координує роботу із грантовим європейським фондом FP7. 

© 2006-2021 Інформація про сайт