Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

БЮДЖЕТНА ТЕМАТИКА 2013 РОКУ

Фундаментальні дослідження

1. Фізико-технічні основи енергозберігаючої технології підземної розробки тонких і вельми тонких вугільних пластів.

Науковий керівник - Бузило В.І., д-р техн. наук, проф.

2. Фундаментальні основи видобутку, переробки та оцінки об’єктів надр з каменесамоцвітною сировиною.

Науковий керівник - Баранов П.М., д-р геол.-мін. наук, проф.

3. Науково-технічні основи відкритої розробки нових буровугільних родовищ над сольовими штоками (Північно-Західний Донбас).

Науковий керівник - Дриженко А.Ю., д-р техн. наук, проф.

4. Геологогідрогеологічне та геофізичне обґрунтування параметрів експлуатації і акумуляції теплової енергії техногенних газо- гідротермальних родовищ Донбасу.

Науковий керівник - Садовенко І.О., д-р техн. наук, проф.

5. Розробка основ динаміки гетерогенних потоків та обґрунтування раціональних параметрів глибоководних гідро підйомів.

Науковий керівник - Кириченко Є.О., д-р техн. наук, проф.

6. Гібридизація вітчизняного бюджетного автомобіля.

Науковий керівник - Півняк Г.Г., д-р техн. наук, проф.

7. Наукові основи деформування просторово-неоднорідної системи «масив-кріплення» з урахуванням контролю умов праці у шахтах за пиловим фактором.

Науковий керівник - Бондаренко В.І., д-р техн. наук, проф.

8. Наукові основи прогнозу зон тектонічних деструкцій вуглепородного масиву та фундаментальні дослідження явища спонтанного утворення вуглецевих фаз.

Науковий керівник - Шашенко О.М., д-р техн. наук, проф.

9. Розвиток теоретичних основ створення та оптимізації параметрів сучасного гірничого обладнання для підводного видобутку корисних копалин.

Науковий керівник - Блохін Є.О., д-р техн. наук, проф.

10. Вивчення взаємодії мінеральних частинок з комбінованими силовими полями для створення нових методів їх сепарації .

Науковий керівник - Мостика Ю.С., д-р техн. наук, проф.

11. Інтелектуальні технології управління процесами гірничого виробництва в задачах енергозбереження та енергоефективності.

Науковий керівник - Ткачов В.В., д-р техн. наук, проф.

12. Наукові основи раціонального використання за сучасними технологіями вугілля нових родовищ Західного Донбасу.

Науковий керівник - Приходченко В.Ф., д-р геол. наук, проф.

13. Розвиток теорії раціонального надрокористування для забезпечення сталого функціонування техноекосистем гірничо видобувних регіонів та охорони навколишнього середовища.

Науковий керівник - Гуменик І.Л., д-р техн. наук, проф.

14. Розробка теоретико-методологічного та програмно-технічного забезпечення процесів управління гармонійним розвитком гірничопромислових систем в економіці України.

Науковий керівник - Швець В.Я., д-р екон. наук, проф.


Прикладні дослідження і розробки

1. Створення новітніх систем енергозабезпечення, поглибленого моніторінгу та контролю енергоефективності гірничих машин і комплексів вугільних шахт.

Науковий керівник - Випанасенко С.І., д-р техн. наук, проф.

2. Дослідження енергетичного потенціалу, розробка способів і технологій використання нетрадиційних та техногенних джерел енергії.

Науковий керівник - Шкрабець Ф.П., д-р техн. наук, проф.

3. Технологічні рішення отримання мінеральних продуктів підвищеної чистоти з сировини родовищ України.

Науковий керівник - Пілов П.І., д-р техн. наук, проф.

4. Розробка технологічних, управлінських рішень, нормативної документації, системи екологічного моніторингу щодо природоохоронної діяльності гірничих підприємств.

Науковий керівник - Симоненко В.І., д-р техн. наук, проф.

5. Інформаційно-комунікаційні технології аерокосмічного моніторингу теплового стану урбанізованих геотехнічних систем.

Науковий керівник - Бусигін Б.С., д-р техн. наук, проф.

6. Наукове обґрунтування раціональних параметрів ліфтових установок нового покоління з плоскими тяговими органами .

Науковий керівник - Проців В.В., д-р техн. наук, доц.

7. Обґрунтування технічних та технологічних параметрів енергохімічного комплексу на базі свердловинної підземної газифікації вугілля.

Науковий керівник - Бешта О.С., д-р техн. наук, проф.

8. Оптимізація параметрів гідро- та термодинамічних процесів в теплонасосних установках для утилізації геотермального тепла гірничих підприємств.

Науковий керівник - Самуся В.І., д-р техн. наук, проф.

9. Підвищення енергоефективності електромеханічного комплексу виробництва сортового прокату (комплексний).

Науковий керівник - Куваєв В.М., д-р техн. наук, проф.

10. Розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів для оптимізації виробничих процесів (комплексний).

Науковий керівник - Бондаренко В.І., д-р техн. наук, проф.

Термін виконання - 2013-2014 рр.

Проекти за господарчими договорами

1. Розробка типових матеріалів для проектування повторно використовуваних дільничних виробок шахт Західного Донбасу. Кафедра підземної розробки родовищ, д.т.н., г.н.с. Бондаренко В.І.

2. Надання консультативної та технічної допомоги при розробці нових видів обладнання і проведення технологічних досліджень. Кафедра збагачення корисностей копалин, к.т.н., с.н.с. Панков П.І

3. Розробка типових матеріалів для проектування монтажних і демонтажних камер стругових лав і монтажу-демонтажу устаткування в них. Кафедра математики, д.т.н., г.н.с. Сдвіжкова О.О.

4. Розробка заходів по сниженню водоприпливів в шахту ім. М.І.Сташкова шляхом гідроізоляції водопровідних зон. Науковий керівник - д.т.н., г.н.с. Садовенко І.О.

5. Розробка типових матеріалів для проектування кріплення магістральних вироботок, що забезпечують їх безремонтне підтримання.Науковий керівник - д.т.н., г.н.с. Солодянкін О.В.

6. Розробка технології зведення кріплення із заповненням закріпного простору твердіючими скаладами та їх рецептур для умов шахт Західного Донбасу. Науковий керівник - д.т.н., г.н.с.Шашенко О.М.

7. Корегування робочого проекту розробки Софіївського щебеневого кар’єру Центр гірничих інформаційних технологій. Науковий керівник - c.н.с.Черняєв О.В.

8. Робочий проект «Будівництво кар’єру та дробильно-сортува-льного заводу для розробки Одарівського родовища мігматитів і виробництва щебеню». Центр гірничих інформаційних технологій. Науковий керваник - д.т.н., г.н.с. Симоненко В.І.

9. Робочий проект «Будівництво кар’єру та збагачувального комплексу для виробництва будівельного піску на базі Юрківської ділянки Комишувахського родовища (Юрківський гірничо-збагачувальний комбінат ЮрГЗК)» Науковий керівник - д.т.н., г.н.с. Симоненко В.І.

10. Моніторинг та науковий супровід виконання особливих умов Дозволу та Угоди про користування надрами на дільниці «Ювілейна» Токівського родовища гранітів.Центр гірничих інформаційних технологій. Науковий керівник - д.т.н., г.н.с.Симоненко В.І.

11. Проектування вугледобувного й термохімічного переробного комплексу з одержанням губчатого заліза. Виконання розділу техніко-економічного обгрунтування розробки Новодмитрівського родовища бурого вугілля відкритим способом. Науковий керівник - д.т.н., г.н.с. Дриженко А.Ю.

12. Виконати «Робочий проект промислової розробки та технічної рекультивації Миколаївського гіпсового карʼєру блоків №2 та №5». Науковий керівник - г.н.с. Мостика А.В.

13. Виконати «Доповнення до робочого проекту розробки Чаплинського родовища гранітів. Розкриття горизонту мінус 36 м в контурах категорії «А». Науковий керівник - с.н.с. Анісімов О.О.

14. Надання послуг по супроводу баз даних автоматизованих робочих місць з приймання комунальних платежів Ощадбанку м. Дніпропетровська. Науковий керівник - д.т.н., г.н.с. Заболотний К.С

15. Обгрунтування критеріїв придатності та параметрів газифікації Соленівського родовища та шахт МПО «Кузбас». Науковий керівник - д.т.н., г.н.с. Бондаренко В.І.

16. Оптимізація роботи насосних агрегатів шахты «Степова» на основі визначення їх фактичних напорних характеристик. Науковий керівник - д.т.н., г.н.с. Бешта О.С.

17. Прогнозування електроспоживання вугільної шахти. Науковий керівник - г.н.с. Випанасенко С.І.

18. Надати науково-технічу допомогу у проведенні моніторингу сейсмічного впливу масових вибухів на прилеглі цівільні об’єкти і розробці оперативних рекомендацій по їх безпеці на карьері Первомайського ГЩК. Науковий керівник - к.т.н., г.н.с. Швець В.Ю.

19. Надати науково-технічу допомогу у проведенні моніторингу сейсмічної дії масових вибухів при розробці Софіївського родовища гнейсів на житлові будівлі с. Софіївка та розробити оперативні висновки щодо їх сейсмобезпеки. Науковий керівник - к.т.н.,г.н.с. Швець В.Ю.

20. Надати науково-технічну допомогу у визначенні сейсмічного впливу масового вибуху Южнобузького кар’єру АТЗТ УМР «Гідроенергобуд » на будівлі с. Олександрівка та надати обґрунтований висновок щодо їх сейсмобезпеки. Науковий керівник - к.т.н., г.н.с. Швець В.Ю.

21. Надати науково-технічну допомогу у проведенні моніторингу сейсмічної дії масових вибухів на житлові будівлі та споруди, розташовані поблизу кар'єру, та розробити оперативні висновки щодо їх сейсмобезпеки. Науковий керівник -к.т.н., г.н.с. Стрілець О.Ф.

22. Надати науково-технічну допомогу проведенні моніторингу сейсмічної дії масових вибухів на житлові будівлі та споруди, розташовані поблизу кар'єру, та розробити оперативні висновки щодо їх сейсмобезпеки. Науковий керівник - к.т.н., г.н.с. Стрілець О.П.

23. Проектні работи по забезпеченню шахти гарячим водопостачанням шляхом утилізації низькопотенційного тепла, що міститься у шахтній воді, з застосуванням теплових насосів ПСП «Шахта ім. М.І. Сташкова» ПАТ «ДТЕК Павлогравугілля». Науковий керівник - д.т.н., г.н.с.Самуся В.І.

24. Виготовлення дослідних порцій порошку. Науковий керівник - г.н.с. Анциферов О.В. 

© 2006-2019 Інформація про сайт